Sürdürülebilirlik Politikamız

Image
Yaman Pansiyon

Sürdürülebilirlik Politikamız.

Yaman Pansiyon Olarak Turizm Vizyonu ile Sürdürülebilirlik Yaklaşımının Entegre Edildiği Bir Yönetim Anlayışını Benimsemekteyiz;

- Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
- Müşteri odaklı bir hizmet vermek,
- Doğal ve kültürel mirası korumak,
- Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
- Herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek,
- Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarını, enerji tüketimini ve kirliliği en az seviyeye indirerek doğayı korumak,
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü önlemi alarak meslek hastalığı ve kasa riskini ortadan kaldırmak,
- Yaban hayatı korumak ve haycan refahını artırmak,
- Sürdürülebilir turizm kapsamında çalışanlarımızda ve konuklarımızda farkındalık oluşturmak,
- Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yeterli kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
- Sürdürülebilirlik sistemini ve performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.

Nezih ve konforlu bir pansiyon mu arıyorsunuz

Yalı Sahilinin en çok tercih edilen pansiyonu, Yaman Pansiyon ile tanışın!